اوچ عیال نامزد وزیر ایش لایحه لرینی ملت وکیللریگه تقدیم ایتدی

بوگون عیال نامزد وزیرلریدن اوچ نفری اولوسی جرگه نماینده لریگه اوز لایحه برنامه لری تقدیم ایتیشگن. بولر، اجتماعی ایشلر، عالی تحصیلات و مخدرماده لرگه قرشی کوره ش نامزد وزیرلریدن عبارت بولگن. ایش زمینه سینی مهیا قیلیش، خلق ارا بیلیم یورتلر قوریش، بو نامزد وزیرلرنینگ مهم برنامه لریدن بولگن. عالی تحصیلات وزیرلیگی اوچون نامزد فریده مومند، اجتماعی ایشلروزیرلیگی اوچون نامزد نسرین اوریا خیل و مخدرماده لرگه قرشی کوره ش وزیرلیگی اوچون نامزد سلامت اعضیمی لر بوگون پارلمان ده اوز لایحه و برنامه لرینی ملت وکیللریگه تقدیم ایتیشدی. عالی تحصیلات وزیرلیگی اوچون نامزد فریده مومند، کانکور سیناوی اوچون بیر شفاف میکانیزم ایجاد ایتیش و نابرقرار ولایتلرده گی قیزلرنی عالی تعلیم موسسه لریگه جلب ایتیش اوچون زمینه مهیا قیلیشی ممکنلیگی نی وعده بیردی:"بیلیم یورت لرنی بیر قانونی و عملی روشده مستقللیگینی تامینلش، مرکز ولایتلرده تعلیم درگاه لر و کانکور سیناوی خوفسیزلیگی نی تامینلشده امنیتی اداره لرنینگ همکارلیگی نی جلب ایتیش، عالی تعلیم خصوصده گی قاعده و قانون لر تطبیق ایتیلیشینی حمایه لش و اولرنی خلق ارا معیارلر اساسیده قیته کوریب چیقیش".

تآمین استقلالیت دانشگاه ها مبتنی بریک روش و مکانیزم قانونی و عملی، همکاری مقامات امنیتی در جهت مصوونیت دانشگاه ها و پروسه کانکور در مرکز و ولایات، حمایت از تطبیق قوانین و مقررات، لوایح و طرز العمل های اکادیمیک در عرصه تحیلات عالی و بازنگری آنها با معیارهای ملی و بین المللی. اجتماعی ایشلروزیرلیگی اوچون نامزد نسرین اوریاخیل، اجتماعی مصوونیت و قوله ی ایش زمینه سی یره تیلیشی خصوصده سعی و حرکت آلیب باریشی ممکنلیگی نی تاکیدله دی. اوشونینگ دیک، ایش موضوعی نی ملی دستورگه ایلنتیریب، بو توغریده مخصوص ملی کمیته ایجاد ایتیشگه حرکت قیلیشی نی ایتدی:" ایش دستورینی بیر ملی دستور صفتیده ایلنتیریش بیرینچی ایش دستوریم ده توره دی. ایش سیزمیزانی نی کمه یتیریش اوچون ملی بردملیک حکومتی رهبرلری دن بیری نینگ باشچیلیکده دولت تیگلیشی اداره لری اورته سیده بیر ایش موافقلشوو ملی کمیته سی تیزلیکده ایجاد ایتیلیشی نی تکلیف قیله من". و مخدرماده لرگه قرشی کوره ش وزیرلیگی اوچون نامزد سلامت عظیمی مخدرماده لرگه قرشی کوره شیش اوچون برچه تیگیشلی اداره لرنی موافقلشتیریب، بیر کوچلی ملی تدبیر ایجاد ایتیب، منطقه و اوزاق مملکتلرنینگ یاردمی نی بوخصوصده جلب ایتیشینی تاکیدله دی. او اوز برنامه لریده مخدرماده لرگه قرشی کوره شیش اوچون بیر تحصیلی انستیوت ایجاد ایتیشی نی هم وعده قیلدی:گمخدرماده لرگه قرشی کوره ش خصوصیده بیر ملی انستیوت ایجاد ایتیب، بو ماده گه قرشی کوره شیش اوچون متخصص و مسلکی آدملر و پولیسلر تربیه لنیب، معتادلر نی دوالش وقانون تطبیق ایتیلیشی کیره ک". بو عیال نامزد وزیرلر پارلمان اعضالری نینگ آوازلرینی کسب ایتیش مقصدیده،اولرگه قطار کته وعده لر بیررایکن، اما بیرقطار عیال فعاللری ایسه، بو نامزدلر ییترلی بودجه گه ایگه بولگن حالده، وعده لرینی عملی قیلیشی ممکنلیگی نی ایتماقده لر. افغانستان ینگی کابینه سیده تورت نفر عیال گه اورین بیریلگن. بولردن اوچته سی بوگون ملت وکیللریگه اوز لایحه و برنامه لرینی ایتیب بیریشدی. اما ملت وکیللریدن هیچ بیری بو نامزد وزیرلرنینگ لایحه لری و وعده لری باره سیده بیرار سوال هم بیریشمه دی.