هرات ده یوزگه یقین مکتب اوقووچیسی زهرلنگن

Image copyright a

هرات مرکزی کسل خانه سی رسمی لری هرات شهری شرقی ده جایلشکن نوآباده منطقه سی نینگ فتح لیسه سی طلبه لریدن قریب یوز کیشی زهرلنگنی نی تصدیق لشدی. زهر لنگن طلبه لر بیش ته سی قیز باله و قالگنی سکیز دن اون بیش یاش ده بولگن اوغیل باله لر دیر. هرات مرکزی کسل خانه نی نینگ سوزلاوچی سی محمد رفیق شیرزی زهرلنگن طلبه لر بوکون توش چاغیده مکتب یقین ده بیرارابه آرقلی ساتیله یاتکن شور نخود ییگن لری سبب زهر لنگن دیدی. او عین دمده هرات کسل خانه سی امبولانس لری بیلن شفاخانه گه انتقال بیریلگن برچه طلبه لرنینگ ساغ لیک وضعیتی حاضرچه یخشی و تشویش لنرلی ایمس دیدی هرچند هرات کسل خانه سی رسمی لری اوتکزگن تحقیقات نتیجه سی گه اساسن زهرلنگن باله لر برچه سی شورنخودییگنی سبب زهرلنگنی نی تصدیق له گن. هرات پلیسی گه کوره حادثه یوزه سیدن شور نخود ساته دیگن کیشی پلیس تاماندن قولگه آلینگن. اما طلبه لر آته آنه لری کسل خانه مسوول لرینی بوتوغریده کی اظهاراتی نی قبول قیلمه ی قنده ی عین زمان ده یوز دن آرتیق باله لر شورنخودییگنی نی سوال قیلیب بو خصوص ده جدی راق تحقیقات تیگیشلی اداره لر تمانیدن اوتکزیلیشی ایستشگنلر. طلبه لرعایله لری اگر بو حادثه سببی دن معارف و عامه ساغ لیک اداره لری اهالی گه انیق جواب بیرمسه احتمال اکثر عایله لر فرزند لرینی مکتبگه باریشدن منع ایتسه لر دیب آگاهلنترگن. هرچند بو بیرینچی بار دیر که هرات شهریده مکتب طلبه لری زهرلنگن اما بوندن الدین کابل ، تخار، مزارشریف، فاریاب، جوزجان وباشقه بیرقنچه شهرلرده مکتب طلبه لری زهرلنگندی.