برق پولی نی قول تیلفونی آرقه لی جونه تیش تیزیمی مهیاایتیلدی

افغانستانده ایکی خصوصی مخابراتی شرکت برق مصرف پولینی تولش اوچون قوله یلیک شرایط یره تیشگه تیارلیک کورستگن. برشنا شرکتی گه کوره بو شرکت لرآرقه لی برق مصرفی مبایل آرقه لی جونه تیله دی. بوایسه هم شرکت گه هم اهالیگه قولی بوله دی. حاضرگی کونده اهالی برق مصرفینی تولش اوچون ساعت لر صفده توره دیلر. افغالر گه برق مصرفی یا بلنی ایسه قول تیلفونی دن یوباریش ینگی مساله حسابلنه دی. بیراق بوندن آلدین اتصالات ناملی مخابراتی شرکت بوشرایطنی یره تگندی. اما آزسانده اهالی بوندن خبر ایدی. حاضرگی کونده کوپلب اهالی برق مصرفینی بانک لرگه تولش اوچون ساعت لرصفده کوتیب اولتیره دیلر. افغان بیسیم وروشن ناملی علاقه قوریش شرکت لری قوشمه روشده قول تیلفونی آرقه لی برق بلی جونه تیلیش شرایطینی یره تگن. بوامکانیت حاضرده پایتخت کابل دن تشقری 4ولایتده یره تیله دی. کیین را ق مملکت نینگ برچه حدودلری بوندن بهره مند بولیشی معلوم قیلنه دی. برشنا شرکتی رئیسی عبدالرزراق صمدی گه کوره بوامکانیت وقتی آز بولگن لرواوزاق حدودلرده یشه یاتگن اهالی اوچون آسانلیک یره ته دی."بانک بولمه گن محللرده برق مصرفی پولی بیزگه بوتیزیم آرقه لی تیزده ییتیب کیله دی، باشقه تاماندن تکنالوژی دنیاده رواجله نیب بارماقده، افغانستان آرتده قالمسلیگی لازم، بوامکانیت اهالی ساعت لرصفده تورمسلیگی اوچون کته زمینه" دییدی صمدی جنابلری اما الکترونیکی یول آرقه لی یا قول تیلفونی بیلن پولنی تولش امنیتی بارمی؟ بوندن بیرارته سواستعمال قیلیشی ممکنمی برشنا شرکتی رئیسی بونگه جوابن شونده ی دیدی"برشناده جهانده ایلغاربولگن تکنالوژی نی قوریب ایشگه توشیردیک، هرساعت قنچه پول حسابگه اوتگنیدن خبربولیب توره میز، بوتیزیمده پول هدرکیتمه یدی، اوغیرلنمه یدی بونی شرکت تضمین قیلگن." دییدی برشناشرکتی باشلیغی حاضرگی کونده تیلفون یولیدن برق مصرفینی یوباریش کوپچیلیککه ایشانرلی بولمی وسوال توغدیره دیگن بیرمساله بولسه کیره ک. اما بونینگ جوابی ساده. مثال بیلن مخابراتی شرکت لرمخصوص رقم اوزلریگه تنله گن، اونی باسیش بیلن بوتیزیم موبایل صحیفه سیده فعال بوله دی. برشنا شرکتی خادم لریدن بیری بونی آچیقلب بیره دی."علامت نمبر باسیلیب کیین ستاره باسیله دی، هرشرکت نینگ مخصوص نمبری بوله دی، بل نی اوتکزه من دیسنگیز،4رقم باسیله دی، کیین جونه تیله دی، برشنا بیلن باغلنگن بولمه سنگیز، بیرنی باسیش بیلن باغلنه سیز، اونده قنچه پول اوتگنی کوریله دی" دییدی بوشرکت خادم لریدن بیری حاضرگی کونده برق مصرفینی تولش اوچون دولت ونادولت 6بانک خذمت کورسته دی. اما اوزون صف لربوبانک لرده توتیلیشی بانک لرسانی آز بولگنیدن دلالت بیره دی.