عیاللرگه قرشی جنایت لرنینگ فقط بیش فایزی جواب گرلیککه تارتیلیشیگه سبب نیمه؟

بیرلشگن ملتلر تشکیلاتی تمانیدن نشر ایتیلگن ینگی حساباتیده یازیلیشیچه، افغان عیاللریگه قرشی جنایت لردن فقط بیش فایزی عدلی وقضای اداره لر تمانیدن ایزله نیب عامللری جزالنگن.

بو حسابات اساسیده عیاللرگه قرشی جنایت حاللریدن 65 فایزی واسطه چیلر آرقه لی حل ایتیلیب زوروانلیککه دوچ کیلگن عیاللر لرهم بو قرار دن راضی لیک بیلدیرگن.

بیراق بیرلشگن ملتلر تشکیلاتی عیاللرگه قرشی زوروانلیک لر واسطه چیلر ارقه لی ایمس بلکه عدلی وقضای اداره لرتمانیدن حل ایتیلیشی کیرک لیگینی اورغولیدی.

بوحسابات بیرلشگن ملتلر تشکیلاتی نینگ انسان حقلری بویچه جمغرمه سی تمانیدن تیارلنگن. حسابات زوروانلیککه دوچ کیلگن یوزدن آرتیق عیال بیلن الیب باریلگن صحبت اساسیده تیارلنگن.

بیرلشگن ملتلر تشکیلاتی نینگ انسان حقلری بویچه معاونی ایوان شیمونویچ اکثر عیاللر قضیه لری واسطه چیلر آرقه لی حل ایتیلگنیدن خبربیردی.

شیمونویچ جنابلری گه کوره، عیاللر قضیه لرینی حل ایتگن واسطه چیلر قوم باشلیغ لری، نادولت تشکیلاتلر، پلیس و مسجد امام لریدن عبارت.

ایندی عیاللر گه قرشی زوروانلیکلر واسطه چیلر تمانیدن حل ایتیلیشگه عامل نیمه؟

بیرلشگن ملتلرتشکیلاتی نینگ حساباتیده،اداری فساد، ایش صلاحیت لریدن سوی استعمال قیلیش، عدلی وقضای اداره لرایشچیلری نینگ مسلکی سیزلیگی و عایله وی باسیم لر بونگه اصلی عامل دیب کور سه تیلگن.

شونینگ دیک گزارشده اکثر عیاللر زوروانلیککه قول اورگن شخصلرنی جزاله نیشینی طلب قیلمی فقط اوزلرینی قوتقزیش فکریده بولگن وخلاص.

افغانستان انسان حقلرینی سقلش مستقل کمیسیون رییسی اقتصادی باغله نیش لر سبب اکثر عیاللر عایله ایرکک لرینی جزاگه تارتیلیشینی ایستمسلیگینی ایتدی.

خانم سمر نینگ ایتیشیچه زوروانلیک حاللری واسطه چیلر تمانیدن حل ایتیلگنده، قضیه ایزلنمی زوروانلیک بیلن دوچ کیلگن عیال ینه هم زوروانلیک بیلن یوزمه یوز بولیشی ممکن.

بیرلشگن ملتلر تشکیلاتی نینگ افغانستانده گی وکیلی نیکولاس هایسم اکثری جلسه لرده عیاللر حضور تاپمی قضیه واسطه چیلر تمانیدن حل ایتیلیشینی ایتدی، اونگه کوره بوندی حالت لرده عیاللر دلیللری ایشیتیلمی قرار آلینه دی. شوباعث او، زوروانلیک حاللری عدلی و قضای اداره لر تمانیدن حل ایتلیشی کیرک لیگینی اورغوله دی.