Homid Karzayning o‘tgan 13 yillik boshqaruv davriga nazar

Homid Karzay 13 yil ichida muvaqqat hukumat, keyin o‘tish davri hukumati rahbari bo‘ldi, ikki bor esa, saylangan prezident sifatida faoliyat qildi. Oradan o‘tgan 13 yil uning qiyofasida o‘z izini qoldirdi.