Pittsburgh và Paris
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Trump cần Pittsburgh hơn Paris

Xem lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump đưa Mỹ ra khỏi Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.

Ông nói ông được bầu lên để đại diện cho người dân Pittsburgh, không phải Paris. Khi vận động tranh cử, ông từng cam kết đưa Mỹ ra khỏi thỏa thuận này để tạo công ăn việc làm cho người lao động Mỹ trong ngành than và dầu lửa.

Chủ đề liên quan