Tục lệ bốc mộ của người Việt
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Phong tục bốc mộ những ngày cuối năm

Ở Việt Nam, vào dịp cuối năm âm lịch, nhiều gia đình tổ chức bốc mộ cho người thân đã mất.

Sau ba năm chôn cất, quan tài người chết được đào lên, thi thể họ được rửa sạch, gói lại và đưa vào một quan tài nhỏ để cải táng.

Đây được coi là thủ tục cuối cùng để linh hồn người chết được siêu thoát sang thế giới bên kia.

Tuy nhiên, công việc bốc mộ không dành cho những yếu bóng vía.