Hệ thống đánh giá dịch vụ công

Thủ tướng Gordon Brown
Image caption Thủ tướng Anh tuyên bố sẽ có một cuộc cách mạng thông tin trong khu vực dịch vụ công

Thủ tướng Anh tuyên bố sẽ tạo điều kiện cho dân chúng có thêm quyền phản hồi trên mạng để đánh giá bác sĩ gia đình, cảnh sát, người giữ trẻ và hoạt động của các chính quyền địa phương.

Ông nói thật không ổn khi các trang mạng tiêu dùng như Amazon và eBay lại "chất lượng cao và minh bạch hơn" là các hệ thống dịch vụ công cộng.

Giới chức trách so sánh sáng kiến mới với trang mạng Tripadvisor, vốn chuyên dành cho du khách chia sẻ cảm nghĩ về các khách sạn trên thế giới.

Thủ tướng Anh hứa sẽ có "một cuộc cách mạng thông tin", nhưng phe Bảo thủ nói các dịch vụ công vẫn quá quan liêu.

Trong một văn bản có tên là Working Together, ông Brown nhận là chính phủ "quá chậm trong việc tận dụng sức mạnh to lớn khi tận dụng dân chủ hóa thông tin".

Ông đặt ra cái mà ông mô tả là "nghị trình mới về cải tổ dịch vụ công cộng" và nói chính phủ phải chuyển thêm quyền cho các bậc phụ huynh và bệnh nhân.

'Truy cập hệ thống'

Một trang mạng so sánh chất lượng công việc của các chính quyền địa phương dự tính sẽ được khai trương v̀ao tháng Năm, và chính phủ cũng sẽ giới thiệu một bản đồ quốc gia về tình trạng tội phạm ở England và xứ Wales vào khoảng cuối năm 2009.

Image caption Bệnh nhân sẽ đánh giá và nhận xét bác sĩ gia đình qua hệ thống NHS Choices

Trong mùa hè này, bệnh nhân cũng có điều kiện bình luận về các dịch vụ tại địa phương và nhận xét chất lượng các bác sĩ gia đình thông qua trang mạng y tế NHS Choices.

Ngành mẫu giáo cũng phải qua các bước kiểm tra của phụ huynh thông qua một trang mạng dự kiến sẽ được thiết lập và hoạt động vào đầu năm sau.

Ông Brown nói: "Chúng ta sẽ hòa nhập vào một thế giới mới với độ tin cậy được phụ huynh, bệnh nhân và các cộng đồng địa phương tạo ra chất lượng dịch vụ mà họ nhận được, bảo đảm sao cho tất cả các dịch vụ công không chỉ đơn giản là cánh tay của chính phủ, mà còn là tiếng nói của dân chúng địa phương".

Ông nói thêm: "Người ta coi là đương nhiên khi xem đánh giá và nhận xét người khác trước khi mua hàng trên eBay hay Amazon, vậy mà vẫn chưa có hệ thống truy cập vào kinh nghiệm của người khác khi chọn bác sĩ gia đình hay trường mẫu giáo".

"Rõ ràng chúng ta đã đặt trọng tâm sai khi việc kinh doanh trên mạng có tiêu chuẩn minh bạch cao hơn là hệ thống dịch vụ công mà chúng ta trả tiền và giúp đỡ".

Kết nối Internet liên quan

BBC không chịu trách nhiệm nội dung các trang bên ngoài