Đảng Lao động lái chính sách thuế vào người giàu

Image caption Giới thức thuế cũng sẽ để mắt tới người có thu nhập 25 ngàn bảng mà không nộp thuế

Đánh thuế người giàu là một trong những chủ đề nổi cộm trong ngân sách năm nay.

Tuy nhiên áp thuế suất 50% đối với những người có thu nhập hơn 150.000 bảng một năm và thuế áp dụng với các trust sẽ chưa có hiệu lực trong năm nay.

Thay vào đó việc bỏ dần phụ cấp thuế cá nhân cho những người có thu nhập hơn 100.000 bảng một năm sẽ có hiệu lực từ năm 2010.

Sách đỏ của Bộ Tài Chính dự kiến các thay đổi này sẽ mang lại 1.23 tỷ bảng vào năm sau, và gần 2 tỷ bảng trong giai đoạn 2011-2012.

Cũng vào năm đó, hạn chế miễn thuế hưu đối với những người có thu nhập hơn 150.000 bảng sẽ mang lại thêm 200 triệu bảng.

Hồi năm 1973 chính phủ của đảng lao động với Bộ trưởng Tài chính Denis Healey nổi tiếng vì cảnh bảo áp thuế với người giàu có.

Và sau hơn 35 năm, bộ trưởng tài chính hiện nay là Alistair Darling trong một chừng mực nào đã bớt kiềm chế.

Thuế áp đối với thu nhập từ các trust tăng từ 40% lên 50%.

Tuy nhiên không phải ai hưởng lợi từ trust cũng giàu có. Tuy nhiên trust về cơ bản là hình thức để các gia đình có tiền của chuyển tiền từ thế hệ này sang thế hệ kia.

Các thay đổi chính như sau:

• Trợ cấp cá nhân về thuế thu nhập sẽ bị giới hạn cho những người co thu thập trên 100.000 bảng từ tháng Tư năm 2010.

• Một mức thuế phụ thêm là 50% đối với người có thu nhập trên 150.000 bảng.

• Miễn thuế tiền hưu sẽ được giới hạn từ tháng Tư năm 2011 đối với những người có thu nhập của bằng hoặc cao hơn 150.000 bảng

"Bảo vệ doanh thu"

Bất cứ ai đủ may mắn nằm trong 1% số người có thu nhập hơn 150000 bảng/năm sẽ cần lời khuyên của chuyên gia.

Nhưng không phải chỉ có các đối tượng này.

Theo tiêu chí "bảo vệ doanh thu" nhà chức trách thuế đang đưa ra một loạt các biện pháp về lý thuyết sẽ mang là 555 triệu bảng cho giai đoạn 2011-12.

Trong số các biện pháp này có việc điểm mặt chỉ tên những người có thu nhập 25000 bảng nhưng trốn thuế.

Và cũng sẽ qui trách nhiệm cá nhân cho các nhân viên tài chính trong những hãng lớn khi sai phạm tính toán hoàn thuế.

Tin liên quan