Trong studio
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Chương trình phát thanh Thứ Tư

Buổi phát thanh tiếng Việt hàng ngày vào lúc 1430GMT (2130 giờ Việt Nam) với tin tức thời sự thế giới, khu vực và Việt Nam.