Cập nhật :Thứ Tư Tháng 2 2009 - 12:17 GMT

Tướng Phùng Quang Thanh thăm Campuchia

Media Player

Bạn cần Flash Player thích hợp để nghe/xem tin này

Tải xuống ấn bản Flash Player mới nhất

Chạy ở dạng khác

Bộ trưởng quốc phòng Việt Nam, tướng Phùng Quang Thanh, vừa hoàn tất chuyến thăm ba ngày tại Campuchia. Việt Nam muốn giúp quân đội Campuchia trong việc huấn luyện nguồn nhân lực.

Trong quá khứ Việt Nam đã đào tạo khoảng 4000 binh lính và sĩ quan cho quân đội Hoàng gia Campuchia.

Ông Sok Sorey, một nhà báo người Khmer tại thủ đô Phnompenh, đã cho đài BBC biết thêm chi tiết về chuyến thăm này.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.