Cập nhật :Thứ Tư Tháng 2 2009 - 12:51 GMT

Nói về Hồng y Phạm Đình Tụng

Media Player

Bạn cần Flash Player thích hợp để nghe/xem tin này

Tải xuống ấn bản Flash Player mới nhất

Chạy ở dạng khác

Đức Hồng y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng, nguyên Tổng giám mục Hà Nội, qua đời hôm 22/2, thọ 90 tuổi.

Hồng y Phạm Đình Tụng từng giữ nhiều vị trí quan trọng trong Giáo hội Công giáo VN như Giám mục Bắc Ninh, Giám đốc Chủng viện Hà Nội, Giám quản Lạng Sơn và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Ông được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Tổng giám mục Hà Nội vào tháng 4/1994 cho tới 2005.

Hồng y Phạm Đình Tụng được biết tới như người đã nỗ lực thúc đẩy quan hệ giữa Giáo hội Công giáo và Chính quyền, cho dù có thời gian ông đã bị quản thúc tại gia và hạn chế đi lại.

Ông cũng là người đã chuyển thể Kinh Phúc âm ra thơ lục bát truyền thống của VN.

Linh mục Giuse Dương Đức Toại, chánh xứ La Vang, nói chuyện với BBC.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.