Cập nhật:18:18 GMT - Chủ nhật, 1 tháng 3, 2009

Vòng quanh London

Media Player

Bạn cần Flash Player thích hợp để nghe/xem tin này

Tải xuống ấn bản Flash Player mới nhất

Chạy ở dạng khác

Khúc Đào giới thiệu thủ đô nước Anh cho mẹ là bà Vương Tú Khanh, đến từ Trung Quốc. (Video do con rể, Piers Melbourne, quay.)

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.