Cập nhật :14:21 GMT - Thứ Năm, 12 Tháng 3, 2009

So sánh về nhân quyền giữa VN và quốc tế

Media Player

Bạn cần Flash Player thích hợp để nghe/xem tin này

Tải xuống ấn bản Flash Player mới nhất

Chạy ở dạng khác

Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh mới khai trương Trung tâm nghiên cứu Pháp luật về quyền con người và quyền công dân.

Trung tâm này liên quan tới khuôn khổ một chương trình tài trợ trị giá gần 13 triệu đô-la của chính phủ Đan Mạch nhằm hỗ trợ cải cách hành chính cho Việt Nam.

Hôm 12.03.2009, Tiến sĩ Đỗ Minh Khôi, Giám đốc Trung tâm nói chuyện với BBC về sự khác biệt trong quan niệm nhân quyền ở Việt Nam và quốc tế.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.