Cập nhật :14:04 GMT - Thứ Tư, 18 Tháng 3, 2009

Phát hành trái phiếu chính phủ

Media Player

Bạn cần Flash Player thích hợp để nghe/xem tin này

Tải xuống ấn bản Flash Player mới nhất

Chạy ở dạng khác

Trong tuần này, Việt Nam sẽ phát hành đợt trái phiếu chính phủ đầu tiên bằng đô la Mỹ, nhắm đến giới đầu tư trong nước và nước ngoài.

Chính phủ sẽ đấu thầu lượng trái phiếu trị giá 300 triệu USD để chọn nhà đầu tư đưa ra phân lời hấp dẫn nhất.

Tại sao chính phủ lại chọn đồng tiền ngoại tệ, là đô la Mỹ, trong đợt phát hành lần này? Phạm Khiêm đã hỏi tiến sĩ Phạm Đỗ Chí, kinh tế gia trưởng của Quỹ đầu tư VinaCapital tại Sài Gòn.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.