Cập nhật:15:27 GMT - Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2009

Bàn chuyện biển Đông

Media Player

Bạn cần Flash Player thích hợp để nghe/xem tin này

Tải xuống ấn bản Flash Player mới nhất

Chạy ở dạng khác

Hai nhà báo, ông Nguyễn Khanh từ Washington DC và ông Trần Đông Đức từ Philadelphia - cùng bàn luận tình hình biển Đông sau sự kiện hai tàu Trung Quốc và Hoa Kỳ đụng độ.

Câu hỏi Quốc Phương đặt ra cho hai nhà báo trong buổi tọa đàm ở phòng thu của BBC tại London hôm 19/03 là điều gì có thể xảy ra trong bối cảnh tình hình khu vực, cả về quân sự và ngoại giao biến động nhanh thời gian qua.


Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.