Cập nhật:14:40 GMT - Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2009

Bàn luận trước ngày G20

Media Player

Bạn cần Flash Player thích hợp để nghe/xem tin này

Tải xuống ấn bản Flash Player mới nhất

Chạy ở dạng khác

Hai chuyên gia tài chính - nhà báo Mặc Lâm từ Washington DC và TS Tôn Thất Tuấn từ ngân hàng JP Morgan - tham gia bàn tròn thảo luận tại phòng quay của BBC tiếng Việt ngày 19.03.2009.

Trước thềm hội nghị thượng đỉnh G20, đề tài được quan tâm hàng đầu là các nhận định về thời cuộc trong bối cảnh kinh tế thế giới suy thoái, và câu hỏi đặt ra là các nước đang phát triển có vai trò thế nào tại hội nghị này.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.