Cập nhật:15:01 GMT - Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2009

Xử phúc thẩm 8 giáo dân Thái Hà

Media Player

Bạn cần Flash Player thích hợp để nghe/xem tin này

Tải xuống ấn bản Flash Player mới nhất

Chạy ở dạng khác

Phiên phúc thẩm xử tám giáo dân Thái Hà vừa kết thúc tại Hà Nội. Tòa y án sơ thẩm tuyên ngày 8 tháng 12 đối với tám người này.

Họ nhận các án từ 12 đến 17 tháng dưới hình thức cải tạo không giam giữ và tù treo.

Phạm Khiêm, phái viên ban Việt Ngữ tại Bangkok, người đã theo dõi phiên tòa, cho biết thêm về phiên xử và phản ứng của giáo dân trước bản án của tòa.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.