Cập nhật:14:10 GMT - Thứ Hai, 30 tháng 3, 2009

Nông dân Đồng Nai đòi bồi thường

Media Player

Bạn cần Flash Player thích hợp để nghe/xem tin này

Tải xuống ấn bản Flash Player mới nhất

Chạy ở dạng khác

Hội Nông dân Đồng Nai xác nhận họ đã nhận được nhiều đơn thư của nông dân yêu cầu Vedan bồi thường vì cho rằng họ là nạn nhân của hành vi công ty thực phẩm Đài Loan làm ô nhiễm sông nước.

Bốn ngàn nông dân tại ba huyện của Đồng Nai đã gửi hồ sơ trình báo thiệt hại. Kèm theo là các đòi hỏi bồi thường khác nhau, nhỏ là 5 triệu đồng, lớn có thể trên 30 triệu.

Trong cuộc trao đổi với đài BBC, ông Trần Văn Quang, phó chủ tịch Hội Nông dân Đồng Nai xác nhận Hội của ông đang trong quá trình liên lạc với văn phòng luật sư đại diện cho Vedan.

Mục đích muốn Vedan bỏ tiền ra, theo lời ông, là 'hỗ trợ' nông dân ổn định sản xuất và đời sống.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.