Cập nhật:15:34 GMT - Thứ Ba, 31 tháng 3, 2009

Uc dau tu vao Nam Con Son

Media Player

Bạn cần Flash Player thích hợp để nghe/xem tin này

Tải xuống ấn bản Flash Player mới nhất

Chạy ở dạng khác

Công ty thăm dò dầu khí Úc, Australian Worldwide Exploration, AWE, loan báo họ mua lại 23% cổ phần của công ty Serica Energy Corp tại lô 6/94 thuộc vùng trũng Nam Côn Sơn của Việt Nam.

Thỏa thuận này đang đợi PetroVietnam và chính phủ Việt Nam chấp thuận.

Vậy mối liên hệ giữa quyết định của BP rút khỏi Nam Côn Sơn, và công ty AWE của Úc mở rộng hoạt động tại đó ra sao? Tiến sĩ Đinh Đức Hữu, chuyên gia về năng lượng, từng công tác tại Hoa Kỳ và Việt Nam cho biết nhận định của ông về việc này.


Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.