Cập nhật: 21:01 GMT - thứ sáu, 3 tháng 4, 2009

Khủng hoảng tài chính: Lỗi ở ai?

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Bấm vào đây để tải Flash Player mới nhất

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Tại bất kỳ cuộc biểu tình nào ở đâu công chúng đều bày tỏ sự tức giận là tại sao các chính phủ không nhìn thấy trước và có hành động ngăn chặn đừng để thị trường tín dụng sụp đổ.

Phải chăng một mình giới ngân hàng đã gây ra cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay hay họ cũng chỉ là những nạn nhân vô tội?

Xem chừng các nước còn gặp khủng hoảng cả về lãnh đạo. Nhưng có một người, một nước, đóng được vai trò đầu tàu lãnh đạo trong thế giới toàn cầu hóa?

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.