Cập nhật: 10:55 GMT - thứ ba, 28 tháng 4, 2009

Thăm Thư viện Quốc hội ở Washington

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Bấm vào đây để tải Flash Player mới nhất

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ được thành lập năm 1800 như một trong các biểu tượng của nước Mỹ và số khách tới thăm Thư viện xấp xỉ bằng lượng khách du lịch của những nước như Việt Nam.

Tại đây có hàng triệu cuốn sách, tranh ảnh, băng đĩa, bản đồ bản thảo từ thời Hoa Kỳ mới khai sinh và từ khắp nơi trên thế giới.

Thư viện Quốc hội là cơ quan nghiên cứu phục vụ cho các dân biểu và cũng cho cả công chúng Mỹ nói chung.

Hiện biểu tượng văn hóa của Hoa Kỳ cũng đang có cố gắng số hóa các tài liệu để đưa lên trang mạng http://www.loc.gov.


Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.