Cập nhật: 16:02 GMT - thứ tư, 29 tháng 4, 2009

New Zealand với nỗi lo cúm heo

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Bấm vào đây để tải Flash Player mới nhất

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Một người Việt sống tại Auckland, Tân Tây Lan, nói về tâm trạng của người dânđịa phương sau khi có tin virus cúm heo đã lan tới quốc đảo này.

New Zealand chỉ rộng bằng nước Anh, dân số khoảng 3,5 triệu người, muôn đời nay nằm cách xa với các trung tâm dịch bệnh trên thế giới.

Chỉ vì một chuyến đi tìm hiểu Mexico của nhóm học sinh trung học mà Tân Tây Lan nay trở hành quốc gia đầu tiên ở Á châu Thái Bình Dương có bệnh nhân nhiễm cúm heo.

Sáng 29/4 bộ trưởng Y tế Tân Tây Lan loan báo kết quả thử cho thấy ba học sinh có kết quả dương tính.

Một số người khác, theo ông, đang có biểu hiện sốt nhẹ dạng cúm heo.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.