Cập nhật: 12:36 GMT - thứ năm, 30 tháng 4, 2009

Tình hình ở Cancun

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Bấm vào đây để tải Flash Player mới nhất

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Việt Tiến là ký giả người Việt làm việc tại Canada hiện đang có mặt tại thành phố nghỉ mát Cancun của Mexico.

Anh kể cho Phạm Khiêm của ban Việt Ngữ biết tình hình người dân và du khách ngoại quốc chống đỡ với dịch cúm tại đó.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.