Cập nhật: 12:45 GMT - thứ năm, 30 tháng 4, 2009

Nghệ thuật đương đại

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Bấm vào đây để tải Flash Player mới nhất

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Tin Quỹ Ford của Hoa Kỳ đóng cửa hoạt động tại Việt Nam từ tháng 9/2009 đang làm xôn xao dư luận, các giới văn nghệ sĩ, giới nghiên cứu văn hóa Việt Nam trong nước.

Trong bối cảnh này, hôm 29/4, trả lời BBC, họa sĩ Trần Lương, cố vấn văn hóa của Quỹ đã đưa ra các phân tích về nguyên nhân sâu xa của việc phát triển các loại hình và thực nghiệm nghệ thuật đương đại ở Việt Nam hiện vẫn gặp nhiều khó khăn.

Tuy thế, ông cho rằng vẫn còn có thể có các cơ hội hỗ trợ cho lĩnh vực này từ các không gian xã hội dân sự, đặc biệt từ các quỹ đến từ khu vực phi chính phủ.

Ông Lương cũng đánh giá giữa giới chức quản lý văn hóa của nhà nước và giới làm nghệ thuật cùng một số tổ chức, quỹ hỗ trợ mỹ thuật, nghệ thuật đương đại, vẫn còn các khác biệt về nhận thức trên một số vấn đề chuyên môn và quan niệm.

Họa sĩ thị giác Trần Lương đồng thời là Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật Đương đại và làm cố vấn cho một quỹ văn hóa khác của Đan Mạch tại Việt Nam.


Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.