Cập nhật: 14:28 GMT - thứ năm, 14 tháng 5, 2009

Doanh nghiệp Mỹ 'lobby ở Việt Nam'

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Bấm vào đây để tải Flash Player mới nhất

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Đại diện của 16 công ty hàng đầu nước Mỹ đang thăm Việt Nam để tìm hiểu cơ hội đầu tư.

Giám đốc điều hành của các tập đoàn lớn như Cheveron, Citi, Conoco Philips, đã tới Việt Nam trong ba ngày.

Ông Trịnh Trung, giám đốc phòng thương mại Mỹ Việt tại Washington DC cho Phạm Khiêm biết về các quan tâm của công ty Mỹ.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.