Cập nhật: 11:48 GMT - thứ hai, 22 tháng 6, 2009

BS Nguyễn Đan Quế nói về vụ LS Định

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, một nhà bất đồng chính kiến và người đã từng bị bắt bỏ tù tại Việt Nam, trong cuộc phỏng vấn dành cho đài BBC đã nói tới lý do tại sao luật sư Lê Công Định lại nhận tội và xin được khoan hồng nhanh chóng như vậy.

Bác sĩ Quế nói: "Chúng ta cần phải có thêm thời gian để làm rõ vì sao trong một thời gian ngắn mà LS Định đã nhận tội và xin khoan hồng, khiến nhiều người có cảm tưởng có gì không minh bạch, có tính áp đặt để hợp thức hóa chuyện đã bắt ông Định."

Bác sĩ Nguyễn Đan Quế cũng giải thích suy nghĩ, dự đoán của ông trước một số giả thiết về lý do công an Việt Nam đã bắt ông Lê Công Định, liệu có phải do ông đã có ý định kiện Trung Quốc cấm tàu đánh cá của Việt Nam ngoài biển Đông, hay do ông đã bác bỏ ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về tự do báo chí ở Việt Nam.

Bác sĩ Nguyễn Đan Quế cũng cho rằng việc bắt giam luật sư Lê Công Định sẽ có ảnh hưởng sâu sắc tới phong trào dân chủ tại Việt Nam.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.