Cập nhật: 13:52 GMT - thứ tư, 24 tháng 6, 2009

Vụ bắt ông Định 'tác động trí thức trẻ'

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa tuyên bố vụ bắt giữ luật sư Lê Công Định là “công việc nội bộ”. Tuyên bố đưa ra sau khi Liên hiệp châu Âu yêu cầu Việt Nam thả ông này.

Trong khi đó, nói chuyện với BBC, nhà bất đồng chính kiến ở Hà Nội Phạm Hồng Sơn nhận định vụ bắt giữ có tác động không nhỏ đến tâm lý của giới trí thức trẻ trong nước.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.