Cập nhật: 15:48 GMT - thứ sáu, 3 tháng 7, 2009

Phỏng vấn cựu Đại sứ VNCH tại Mỹ (phần 2)

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Hôm 23 tháng Sáu vừa qua, Thư viện Nixon công bố các cuốn băng ghi âm từ năm 1973 và một đoạn băng trong số 150 giờ thu âm và 30 nghìn trang tài liệu được giải mật cho thấy Tổng thống Nixon muốn đạt được thỏa thuận tại Hòa đàm Paris với Hà Nội bằng mọi giá và đã gây sức ép rất mạnh đối với Sài Gòn.

Mời quý vị nghe tiếp phần hai cuộc phỏng vấn của Ban Việt ngữ với cựu đại sứ VN Cộng hòa tại Mỹ, ông Bùi Diễm, kể về những gì ông chứng kiến liên quan tới việc ký kết Hòa đàm Paris.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.