Cập nhật: 10:25 GMT - thứ bảy, 4 tháng 7, 2009

Căng thẳng tại Tu viện Bát Nhã

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Tin cho hay gần 400 tu sinh có liên hệ với Thiền sư Thích Nhất Hạnh vẫn đang ở trong Tu viện Bát Nhã qua ngày thứ bảy, trong lúc Thượng tọa chủ trì ở đây đòi họ phải ra đi.

Tinh hình dường như căng thẳng tới mức đã xảy ra đổ máu.

Thượng Tọa Thích Đức Nghi, viện chủ tu viện Bát Nhã, trước đây đã mời tăng thân Làng Mai về dạy đạo pháp cho hàng trăm chủng sinh, nhưng quan hệ hai bên đã bị xấu đi trầm trọng.

Nói chuyện với BBC ngày hôm nay, Thầy Thích Trung Hải, là người ở Tu viện Bát Nhã nhưng đang có mặt ở Pháp, cho biết:

"Hiện tại có khoảng 400 người, gồm các thầy và tu sinh, đang ở trong tu viện, không có điện nước, thức ăn, bị cô lập trong phòng."

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.