Cập nhật: 15:16 GMT - thứ ba, 7 tháng 7, 2009

Hoàng Lan nói Nguyễn Tiến Trung 'đúng'

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Nguyễn Tiến Trung, sinh năm 1983 đã trở thành một trong những người hoạt động vì dân chủ trẻ nhất bị bắt vì ''tuyên truyền chống nhà nước Xã hội Chủ nghĩa''.

Trả lời phỏng vấn BBC từ Hoa Kỳ nơi cô đang theo học tiến sĩ luật, bạn gái Hoàng Lan của anh Trung nói anh đã ''làm đúng'' và có thể ''ngẩng cao đầu''.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.