Cập nhật: 11:14 GMT - thứ tư, 8 tháng 7, 2009

Bauxite và Biển Đông bị lờ ở Hội nghị Trung ương?

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Hội Nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam kết thúc hôm 04/07 cho hay sẽ tiến hành Đại hội Đảng vào đầu năm 2011. Truyền thông nhà nước không cho biết chi tiết về những gì được thảo luận tại hội nghị.

Nhưng theo nhà quan sát Lê Hồng Hà ở Hà Nội, có thể thấy hai vấn đề đang làm dư luận bức xúc - là chuyện Biển Đông và chủ trương khai thác bauxite - đã không được bàn đến tại hội nghị.

Ông Lê Hồng Hà nói ông thất vọng nhưng cho rằng những tranh cãi, đặc biệt là vụ bauxite, vẫn sẽ tiếp tục gây mâu thuẫn cho các nhóm trong Đảng.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.