Cập nhật: 09:57 GMT - thứ tư, 8 tháng 7, 2009

Mẹ Nguyễn Tiến Trung nói gì?

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Nhà hoạt động dân chủ Nguyễn Tiến Trung vừa bị bắt vì tội chống phá nhà nước hôm thứ Ba 07/07 tại nhà riêng ở TP Hồ Chí Minh.

Trung vừa về nhà sau khi bị loại ngũ một hôm trước đó.

Từ TP.HCM, bà Lê Thị Minh Tâm, mẹ Nguyễn Tiến Trung, cho BBC biết rằng gia đình không quá bất ngờ trước việc Trung bị bắt.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.