Cập nhật: 10:35 GMT - thứ hai, 27 tháng 7, 2009

Phỏng vấn Võ Tấn Huân

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Thanh niên Mỹ gốc Việt Võ Tấn (Kevin) Huân, 26 tuổi, vừa bị trục xuất khỏi Việt Nam hôm 24/07 vì có hoạt động "vi phạm pháp luật Việt Nam".

Báo trong nước nói Huân là người của "băng nhóm Nguyễn Sĩ Bình", thuộc Đảng Dân chủ VN, và vào Việt Nam với nhiệm vụ "nắm tình hình Nguyễn Tiến Trung và các đối tượng bị bắt".

Các báo cũng nói do Huân đã "thành khẩn nhận tội" và "ăn năn hối cải" nên được miễn truy tố hình sự và trục xuất.

Đài BBC đã nói chuyện với Võ Tấn Huân, nay đã trở về nhà tại tiểu bang Tennessee, Hoa Kỳ.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.