Cập nhật: 15:20 GMT - thứ ba, 28 tháng 7, 2009

Người Thái đầu tư ở VN

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Một cuộc hội thảo về đầu tư vào tỉnh Bình Dương vừa được tổ chức tại Bangkok ngày 28/07. Buổi seminar ba tiếng đồng hồ do tổ chức Business in Asia dàn xếp và lo khách mời.

Phía Bình Dương có lãnh đạo ban quản lý khu công nghiệp, và đại diện công ty Becamex IDC.

Khoảng 100 đại diện các công ty của Thái Lan đã đến dự. Một trong các diễn giả của cuộc hội thảo là ông Suwes Wangrungarun, Phó Chủ tịch công ty cổ phần CP. Ông được mời trình bày về quá trình kinh doanh của công ty tại Việt Nam trong 15 năm qua.

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.