Cập nhật: 15:11 GMT - thứ ba, 4 tháng 8, 2009

Trung Quốc lại bắt ngư dân Việt Nam

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Tin cho hay thêm 13 ngư dân thuộc huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, bị Trung Quốc bắt giữ khi tránh bão tại Hoàng Sa.

Văn phòng UBND huyện xác nhận với BBC rằng ngư dân của họ mới bị Trung Quốc giữ.

Trong khi đó, 12 ngư dân khác vẫn đang bị giam hơn một tháng rưỡi nay trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa.

Phóng viên Hồng Nga của BBC Việt ngữ cho biết thêm chi tiết:

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.