Cập nhật: 14:50 GMT - thứ năm, 13 tháng 8, 2009

Bảo vệ động vật hoang dã ở Việt Nam

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Trong một nỗ lực được mô tả là quyết tâm chính trị nhằm bảo tồn động vật hoang dã, một cơ quan của đảng CSVN đã chủ trì một hội thảo bàn về thực trạng buôn bán trái phép, tiêu thụ động vật quí hiếm.

Ban tuyên giáo Trung ương cùng giới bảo tồn trong và ngoài nước vào hôm 12/08 nhóm họp tại Ninh Bình trong bối cảnh tồn tại thực trạng một số người có tiền của bao gồm cả doanh nhân, cán bộ và công chức nhà nước được cho là các đối tượng thường muốn có thịt thú rừng trên bàn tiệc.

Giáo sư Đặng Huy Huỳnh, Chủ tịch Hội đồng Động thực vật học Việt Nam, tỏ ra kỳ vọng về sự nỗ lực từ cơ quan có nhiều ảnh hưởng của đảng:

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.