Cập nhật: 13:22 GMT - thứ sáu, 14 tháng 8, 2009

Đạt Lai Lạt Ma nói với BBC về Trung Quốc

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Đức Đạt Lai Lạt Ma nói trong cuộc phỏng vấn với ban tiếng Trung của BBC rằng vấn đề Tây Tạng là “chuyện nội bộ của Trung Quốc”.

Phát biểu về các vụ bạo động tại Tân Cương gần đây, vị lãnh tụ tinh thần của Phật giáo Tây Tạng cho rằng “bạo lực là sai trái”.

Ngài cũng cho rằng các vụ động loạn Tân Cương là “đáng buồn” nhưng đánh giá chính sách dân tộc thiểu số của Bắc Kinh “là một thất bại”.

Biên tập viên Shirong Chen (Trần Thời Vinh) của BBC Tiếng Trung đã phỏng vấn Đạt Lai Lạt Ma tại Geneva, Thuỵ Sĩ khi Ngài đến dự hội nghị về Tây Tạng.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.