Cập nhật: 13:29 GMT - thứ hai, 17 tháng 8, 2009

Lời thuyền trưởng Nguyễn Chí Thạnh

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

25 ngư dân Quảng Ngãi bị phía TQ câu lưu trên đảo Phú Lâm, quần đảo Hoàng Sa đã được về nhà. Trong số này có nhóm 12 ngư dân bị giam từ ngày 16/6, dù bị nhiều sức ép của phía TQ, họ nhất định không nộp tiền phạt.

Thuyền trưởng Nguyễn Chí Thạnh cho Phạm Khiêm biết phía Trung Quốc đối xử với anh ra sao trong thời gian tạm giam.

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.