Cập nhật: 13:25 GMT - thứ năm, 20 tháng 8, 2009

Phản ứng khác nhau về vụ 'nhận tội'

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Có nhiều phản ứng khác nhau sau khi Việt Nam công bố đoạn băng, trong đó bốn nhân vật bị bắt gần đây "xin được khoan hồng" của nhà nước CHXHCN Việt Nam.

Trong cuốn băng này, một trong những người bị bắt vì điều 88 Luật hình sự, Nguyễn Tiến Trung, nói anh "xin được sự khoan hồng của pháp luật, để tôi có thể sớm trở về với gia đình làm một người công dân tốt". Ba người còn lại cũng khai tương tự.

BBC tìm hiểu phản ứng của gia đình và những người quan tâm.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.