Cập nhật: 11:15 GMT - thứ sáu, 21 tháng 8, 2009

Trẻ HIV 'không được đến trường'

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Sự kỳ thị đối với người nhiễm HIV lại trở thành vấn đề “nóng” sau khi hàng trăm phụ huynh ở một trường tiểu học phản đối việc nhập học của 15 em bé.

Nhiều cha me đã không cho con đến trường khi nghe tin trường An Nhơn Đông, huyện Củ Chi, đã nhận 15 em nhiễm HIV.

BBC nói chuyện với Sơ Nguyễn Thị Bảo, trưởng trung tâm Mai Hòa, nơi nuôi dạy các em này:

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.