Cập nhật: 13:06 GMT - thứ sáu, 11 tháng 9, 2009

Kiều hối về VN giảm vì suy thoái?

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Số lượng kiều hối từ khắp nơi trên thế giới gởi về Việt Nam được ước lượng là khoảng 9 tỷ đô la Mỹ hàng năm, trong số này kiều hối từ Hoa Kỳ đứng cao nhất từ 2 đến 3 tỷ rưỡi, tùy theo sự ước lượng của nhiều nguồn khác nhau.

Một năm sau cơn suy thoái kinh tế toàn cầu, lượng kiều hối tất nhiên bị ảnh hưởng tới nhưng cho tới nay chưa có một con số chính thức nào cho biết là bị ảnh hưởng tới đâu.

Riêng tại vùng California, Hoa Kỳ, có khoảng 10 công ty chuyển tiền về Việt Nam, trong số này có công ty Asialink, có trụ sở tại Quận Cam.

Trả lời BBC Tiếng Việt hôm 10/9/2009, ông Đinh Viết Tứ, giám đốc vừa nghỉ hưu của Asialink tin rằng cơn suy thoái kinh tế tại Hoa Kỳ có ảnh hưởng lên số lượng kiều hối gửi về Việt Nam.

Nguồn: World Bank

Danh sách các nước hàng đầu thế giới về nhận kiều hối

Nhưng theo ông, lượng kiều hối năm qua có thể giảm chỉ 10 phần trăm là cùng, vì đây là một khoản tiền "vững chắc".

Còn lại, ông Tứ nói lượng tiền "trôi nổi", do Việt Kiều mang về mà không khai báo, hoặc để mua hàng, mua nhà đất trong nước, thì không thể biết được.

Lý do là vì hoạt động kinh tế của người Việt và các nhu cầu mang tiền về Việt Nam cũng rất khác nhau.

Ông nói:

"Cộng đồng Việt Nam có cách sống "đứng cạnh" người Mỹ, có những việc kinh doanh riêng, nên việc chịu ảnh hưởng của suy thoái của cộng đồng Mỹ là không bao nhiêu."

Phần kiều hối có tính chất giúp đỡ gia đình và "tạo mãi" tài sản thì mang tính bền vững, không thay đổi.

Ngoài ra, theo ông, số lượng còn lại của kiều hối gửi về Việt Nam là từ "người lao động Việt Nam" từ các nước khác ngoài Hoa Kỳ, chẳng hạn như từ Hàn Quốc.

Theo thống kê hồi tháng 7/2009 của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam đứng trong số 10 quốc gia hàng đầu thế giới về lượng kiều hối nhận từ bên ngoài gửi về, bên cạnh các nước như Philippines, Ba Lan, Nigeria, Romania, Ai Cập, Bangladesh, Trung Quốc, Ấn Độ và Mexico.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.