Cập nhật: 15:03 GMT - thứ bảy, 12 tháng 9, 2009

Diễn đàn doanh nghiệp châu Âu

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Diễn đàn Doanh nghiệp Âu châu lần thứ tư khai mạc ngày 12 tháng Chín năm 2009 tại Berlin.

Diễn đàn được tổ chức trong bối cảnh xuất khẩu Việt Nam gặp nhiều khó khăn và các doanh nghiệp gặp nhau để bàn thảo hợp tác trong giai đoạn kinh tế tại nhiều nước ở Âu châu vẫn chịu tác động bởi suy thoái.

Nhưng theo phóng viên Nguyễn Hoàng của Ban Việt ngữ, người có mặt tại sự kiện này, các doanh nghiệp vẫn chỉ dừng ở mức gặp nhau để giao lưu, hơn là trao đổi kinh nghiệp kinh doanh.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.