Cập nhật: 14:58 GMT - thứ tư, 16 tháng 9, 2009

Nghe phỏng vấn ông Nông Duy Trường

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Việc giải thể Viện nghiên cứu độc lập đầu tiên của Việt Nam mang tên IDS vẫn tiếp tục gây ra nhiều tranh luận.

Các chuyên gia nói việc hình thành các tổ chức nghiên cứu phi chính phủ như IDS là một trong các điều kiện để hình thành xã hội dân sự (XHDS) tại Việt Nam.

Ông Nông Duy Trường, nhà khoa bảng Việt Kiều, người sáng lập Học viện Công dân, cho rằng ngay cả khi công dân có trách nhiệm tham gia vào hoạt động xã hội, vai trò của chính quyền vẫn rất quan trọng.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.