Cập nhật: 09:36 GMT - thứ hai, 14 tháng 9, 2009

Suy thoái ảnh hưởng các doanh nghiệp VN ở châu Âu

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

N hiều doanh nghiệp Việt Nam tại châu Âu bị ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế của nước sở tại và đang tìm mô hình kinh doanh thay thế thay vì ‘vào chợ’.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho BBC bên lề Diễn đàn Doanh nghiệp VN tại Âu châu lần thứ Tư được tổ chức tại Berlin vào cuối tuần qua , Ông Lê Thanh Bình, Chủ tịch Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Hungary nói ‘Nhiều doanh nghiệp Việt Nam tại đây bị ảnh hưởng nặng bởi sức mua giảm mạnh’.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.