Cập nhật: 12:18 GMT - thứ năm, 17 tháng 9, 2009

Doanh nghiệp VN trước suy thoái ở châu Âu

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Cuộc khủng hoảng tín dụng bắt đầu vào khoảng trung tuần tháng Chín năm 2008 được giới phân tích đánh giá như một cơn sóng thần tài chính gây thiệt hại tới nhiều nền kinh tế.

Ngân hàng thiếu vốn có nghĩa doanh nghiệp không có chỗ đi vay để trang trải hoạt động.

Các nền kinh tế lớn sa thải việc làm ở mức chưa từng có trong nhiều thập niên và người tiêu dùng thay đổi thói quen mua sắm.

Trong chuyến đi tới Berlin nơi diễn ra Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam tại Âu châu lần thứ Tư vừa qua, Nguyễn Hoàng của BBC Việt ngữ đã gặp doanh nhân từ một số nước EU chịu khủng hoảng như để tìm hiểu tác động của một năm khủng hoảng tài chính toàn cầu với doanh nghiệp Việt Nam ở Anh, Đức, Hungary và Slovakia.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.