Cập nhật: 09:58 GMT - thứ sáu, 18 tháng 9, 2009

Vợ ông Nguyễn Xuân Nghĩa chưa có thông tin

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Tại Hải Phòng dự kiến ngày 24/09 sẽ diễn ra phiên tòa xửa sáu nhà hoạt động chính trị, gồm các ông Nguyễn Xuân Nghĩa, Nguyễn Mạnh Sơn, Nguyễn Văn Túc, Nguyễn Hữu Tính, Nguyễn Kim Nhàn, và Ngô Quỳnh.

Nhóm người này là thành viên của Khối 8406, một tập hợp của người dân kêu gọi Việt Nam dân chủ và đa nguyên.

Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa là người nhận giải thưởng Hellman/Hammett của tổ chức nhân quyền Human Rights Watch.

Vợ ông Nghĩa, bà Nguyễn Thị Nga, nói với BBC hôm 18/09 rằng bà vẫn chưa nhận được giấy mời của tòa.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.