Cập nhật: 10:43 GMT - thứ sáu, 18 tháng 9, 2009

LS. Trần Vũ Hải trước phiên tòa

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Luật sư Trần Vũ Hải (TP. HCM) và luật sư Vũ Anh (Hà Nội) đã nhận bào chữa cho ba ông Nguyễn Xuân Nghĩa, Ngô Quỳnh, Nguyễn Văn Túc - ba trong số sáu người sẽ bị đưa ra xử ở Hải Phòng ngày 24/09 theo điều 88 Bộ luật hình sự, tức “tuyên truyền chống phá nhà nước”.

Ông Hải, nói chuyện với BBC ngày 18/09, nói khi đã nhận bào chữa, ông "luôn có niềm tin việc mình làm sẽ hữu ích".

Luật sư Trần Vũ Hải cho biết ông vẫn sẽ còn một cuộc gặp cuối cùng với các thân chủ trước khi diễn ra phiên tòa.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.