Cập nhật: 15:17 GMT - thứ hai, 28 tháng 9, 2009

Phỏng vấn một thượng tọa Làng Mai

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Hàng trăm phật tử tu theo phật pháp Làng Mai của thiền sư Thích Nhất Hạnh đã phải tá túc tại chùa Phước Huệ tại Bảo Lộc, Lâm Đồng sang ngày thứ hai sau khi bị đuổi khỏi Tu viện Bát Nhã.

Các nhân chứng nói với BBC những kẻ côn đồ mà họ cho là được sự hậu thuẫn của công an đã tấn công các nhà tu hành và buộc họ rời tu viện Bát Nhã trong ngày hôm qua, 27/9.

Thầy Thích Trung Hải từ trung tâm của phật giáo Làng Mai ở Paris xác nhận với BBC ''Tu Viện Bát Nhã đã hoàn toàn bị phá hủy và tăng thân tu học theo phật môn Làng Mai tại đó hoàn toàn bị triệt tán.''

Thầy Thích Trung Hải cũng nói Làng Mai đã đầu tư 14 tỷ đồng để xây dựng cơ sở tại Tu Viện Bát Nhã và số tiền này có chữ ký ghi nhận của Viện chủ Tu Viện Bát Nhã, Thượng Tọa Thích Đức Nghi, người hiện không muốn có liên hệ với Làng Mai.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.