Cập nhật: 16:37 GMT - thứ năm, 1 tháng 10, 2009

Trung Quốc: Nghệ thuật và Chính trị

Nhân dịp Trung Quốc mừng Quốc khánh 1/10, Katie Hill, giảng viên về nghệ thuật đương đại của Trung Quốc tại đại học University of Westminster ở London, giải thích từ phục vụ cho mục đích tuyên truyền, nghệ thuật nước này đã bước vào thị trường thế giới như thế nào.

Bạn phải có Flash Player 8 hoặc mới hơn để xem slide.
Bấm nút bên dưới để cài đặt.

Tải Flash Player

Bích chương tuyên truyền của University of Westminster.
Hình của Getty Images.
Nhạc của KPM Music.
Thực hiện: Michael Dobie, Quốc Vinh và Hà Mi.

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.